Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva hospodáře

12. 4. 2008

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NA REVÍRECH

MO ČRS HOSTINNÉV ROCE 2007

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s hospodařením na revírech obhospodařovaných naší organizací v roce 2007. Pokud si to výslovně nebudete přát, nebudu opakovat čísla z přehledů a tabulek, které jsem Vám dal k dispozici. Špatná situace pstruhových revírů se ještě prohloubila a úlovky na nich začínají být směšné. V loňském roce, který ještě není statisticky zpracován, ulovili naši členové na Labi 26 ks pstruhů obecných a 4ks duháka, celkem 30 ryb o váze 8,1 kg. Na Čisté 49 pstruhů obecných, 190 duháků, 19 lipanů a 14 sivenů, celkem 272 kusů ryb o váze 111,8 kg. Musím podotknout, že toto číslo je značně ovlivněno čerstvě vysazenou tržní rybou, kdy jsme v průběhu sezony vysadili 570 ks Pd o váze 180 kg a 300 ks Si o váze 100 kg. Výsledky jsou pro mě velmi smutné, ale jen potvrzují trend posledních několika let, a pokud se nepodaří najít řešení této problematiky, v brzké době bude výskyt pstruha obecného raritou. Zatím tomu však nic nenasvědčuje a kroky podnikané jsou chaotické, protichůdné a některé vzápětí odvolávané. Nikdo dnes nedokáže říci, zda je řešením namíchat definitivně do původních populací populace cizí, schopné rozkrmování a umělého odchovu a riskovat tak schopnost původní přizpůsobené populace přirozeně se rozmnožovat. Nikdo zatím nedokázal jednoznačně určit původ tohoto prudkého poklesu, a proto se podniknuté kroky snaží zatím jen omezit rybářský tlak. Faktem je, že nám nezbývá, než v této situaci myslet na ekonomiku a proto nemůžeme do nekonečna sypat do revírů ze spolkového měšce, protože vidíme, že to nepřináší výsledek. Počkám na zkompletování loňských výsledků a pro územní svaz připravím rozvahu s návrhy na opatření k současnému stavu, protože už mnoho nechybí, aby jedna ulovená ryba na revíru stála organizaci sto korun. Možná opatření budou v několika úrovních intenzity, od mírných jako zákaz háčků s protihrotem, nebo zákaz lovu přívlačí, přes ráznější požadavky na boj s norky, volavkami a kormorány, až po radikální, kdy se pokusíme navrhnout změny zarybňovacích plánů a Čistou, jako přirozenější biotop přenecháme potočákovi bez lovu a bez dosazování nepůvodních druhů, aby čas ukázal, zda může přijít zlepšení.Na Labe bychom v tomto případě nakupovali tržní rybu, pro možnost vyžití rybářů. O možnostech řešení můžeme diskutovat. Mám za to, že problém dozrál a další navyšování investovaných prostředků je bezpředmětné, proto mě překvapuje, že výbor v loňském roce souhlasil s nákupem dalšího agregátu.

Teď k havárii, která nás postihla uprostřed srpna na Čisté. V sobotu dopoledne přišlo hlášení o uhynulých rybách, kterému předcházel zvýšený průtok zakalené vody. Odebrali jsme vzorky a při pátrání po původci jsme dorazili až k Avonu v Rudníku, kde se nám podařilo zjistit, že ráno vyplachovali odkalovací nádrž. Dalšího konání se již ujala policie a nám zůstala pouze smutná uklízecí povinnost. Množství především drobných vranek bylo až překvapující. Vypořádání škody se ujal pan Havlíček a byla to jeho jedna z posledních akcí. Část získaných prostředků již byla investována do obnovy.

A nyní malá voda. Je to pro mě nesporně veselejší kapitola našich aktivit. S městem Hostinné byla uzavřena nájemní smlouva na Labák I a II, takže je jakási jistota, že rybníčky mají perspektivu. Přesto si myslím, že je chybou, že se nesnažíme splnit i zákonné požadavky a dotáhnout administrativně, vyhlášení rybářských revírů. Díky nezdolné iniciativě a nekonečné energii pana Olši jsme sezonu na malé vodě opět zahájili rybářskými závody. Tato akce, hojně rybáři navštěvovaná, začíná být významným setkáním lidí společných zájmů a její sportovní a společenská úroveň drží velmi slušně nasazenou laťku. Malá voda byla na konci prázdnin několika rybáři kritizována a velice snadno ji někteří, zejména ti materialističtěji založení, prohlásili za vychytanou. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ji po několika letech opět slovit a při té příležitosti získat přehled o celkovém stavu. Tedy stav rybí obsádky: množství ryb překvapilo mnoho rybářů a udělalo radost mnoha občanům Hostinného a okolí, kterým jsme před vánoci nabídli část ryb ke koupi. Dalším poznatkem byl špatný stav vlastního ovládacího zařízení a narušenost břehů vlivem nepřiměřeně vysoké hladiny. Protože nájemní smlouva nám ukládá řešit tyto nedostatky jako pravidelnou údržbu, jsou podnikány postupné kroky k nápravě.Pro mě osobně je zklamáním přístup party pravidelné údržby. Po dobré práci v minulých letech, kdy se mimo jiné objevily lavičky a nátěry stavidel, jsem loni pozoroval stagnaci jejich aktivity, zejména neustále ucpané přepady a neuklizené uhynulé ryby. O to překvapivější byl na konci sezony brigádnický výkaz. 530 hod, až 70 hod některých jednotlivců a to je přepad ze spodního rybníka ucpaný dosud. Rybníčky žijí od dubna do listopadu, dejme tomu 8 x 30 to je 240 až 250 dní. Ať počítám, jak počítám, každý den tam někdo nejméně 2,5 hodiny brigádničil. Nechci vyvolat spor, ale bylo to tak? Spolek věnoval do brigádnické údržby malé vody v Hostinném vice jak 37 000Kč, bylo to účelné? Dnes už je zbytečné o tom polemizovat, ale do budoucna navrhuji řešit evidenci brig. hodin trochu jinak. Hodiny píše do výkazů zhruba 6 -7 lidí, mnozí se pod svůj výkaz pro jistotu ani nepodepíší. Proto navrhuji, aby se brigády uváděly s datem a počtem odpracovaných hodin s popisem práce. Po sezoně bude každý výkaz pověřenou osobou vysčítán, podepsán a odevzdán. To nedá tolik práce a dodatečné nesrovnalosti jednotlivých brigádníků se snadno dohledají. To je můj návrh, ale myslím si, že by se tím brigádničení zpřehlednilo. Jinak Bych Vás chtěl pozvat poslední dubnovou sobotu na rybářské závody

Pstruhaře chci upozornit, že rozhodnutím výboru územního svazu byl zrušen bod 3 bližších podmínek výkonu rybářského práva, takže dál platí limit na vycházku 3 ryby, bez ohledu na druh.

Děkuji Vám za pozornost Petrův zdar.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář